Kom godt i gang – Det danske mindretal i Sydslesvig

Det danske mindretal omfatter ca. 50.000 mennesker, som er organiseret i et rigt foreningsliv. Der findes ca. 50 skoler og lige så mange børnehaver. Der findes kirker, biblioteker, et udbredt foreningsliv, fritidshjem, en dansk avis (Flensborg Avis) og et dansksindet politisk parti, nemlig Sydslesvigsk Vælgerforeningen SSW.

Kom godt i gang – Det danske mindretal i Sydslesvig

Lidt om Sydslesvigsk forening Sydslesvigs Forening (SSF) er mindretallets kulturelle hovedorganisation og en af de mange foreninger i mindretallet, der bruger sloganet . Foreningen har til formål at sikre og værne om det danske sprog og nordisk kultur i Sydslesvig.

Medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig bor i den

Det danske mindretal i Sydslesvig omfatter cirka 50.000 personer. Medlemmer af mindretallet er dansksindede, men er som regel tyske statsborgere. Navnet Sydslesvig findes ikke på et landkort.

Politikere vil sikre pas til dansk mindretal – Kristeligt

Forslaget bryder med den linje, og det har jeg det meget svært ved,” siger Anke Spoorendonk, der råder Sydslesvigsk Forening til ”at tænke sig godt om, inden man siger ja til disse kriterier”.

Det danske mindretal | Grænseforeningen – for en åben danskhed

Det danske mindretal omfatter ca. 50.000 mennesker, som er organiseret i et rigt foreningsliv. Der findes ca. 50 skoler, lige så mange børnehaver, endvidere kirker, biblioteker, et udbredt foreningsliv, fritidshjem, en dansk avis ( Flensborg Avis ) og en dansksindet politisk parti, nemlig SSW.

Mindretal vil også være danske statsborgere | Syd- og

For her er medlemmerne nemlig oftest tyske statsborgere, og de vil nu gerne kunne blive danske statsborgere også, siger generalsekretæren for Sydslesvigsk Forening, Jens A. Christiansen. Det, der spiller ind for sydslesvigerne, er, at man derigennem kan markere både udadtil og i forhold til sig selv, at man er en del af det danske folk.

[PDF]

om det danske mindretal i Sydslesvig – syfo.de

mindretal. Trods voldsomme protester fra mindretallet og klare reaktioner fra den dan-ske regering og Folketinget vedtog delstatens landdag i december 2010 delstatsrege-ringens finanslovsforslag. Mindretallets skoler Det danske mindretal mærker besparelserne gennem en ned-skæring af det offentlige til-skud til det danske mindretals skolevæsen.

Flensborg Avis Plus – Ekspert: Sydslesvig kan sagtens vise

– Vi taler ikke om en flagdag i Sydslesvig, men om en flagdag i Danmark for Sydslesvig, lige som statsminister Lars Løkke Rasmussen åbenbart ønsker det for Grønland og Færøerne, for at markere rigsfællesskabet, forklarer SSFs formand, Jon Hardon Hansen.

Sydslesvigsk Forenings informationsblad – PDF

Resumé: Sydslesvigsk Forening modtager 1,2 mio. kr. til et etårigt projekt, som skal undersøge, opgøre og beskrive hvilken værdiøkonomisk tilvækst sydslesvigerne tilfører Danmark. Projektet vil indeholde en omfattende vidensafdækning og en formidling rettet med offentligheden og den offentlige debat i …

Sydslesvigudvalget: Fire projekter støttes i 2016 – syfo.de

foreslÅr sydslesvigsk flagdag hos statsministeren ”Jeg har med stor interesse noteret mig, at statsministeren overvejer, at at de statslige myndigheder fremover skal flage med henholdsvis det grønlandske og det færøske flag på deres respektive nationaldage”, udtaler Kim Andersen, formand for Sydslesvigudvalget.