Nye regler for naturalytelser fra 1. januar 2019 | Azets

Nå kommer det nye regler for naturalytelser! De nye reglene trer i kraft 1. januar 2019 – og i dette blogginnlegget gir jeg deg en oppsummering av de viktigste endringene – og sier litt om de utfordringene arbeidsgivere nå vil stå over.

Pension 2013 – nye regler | Pensionsregler i Danmark

Pension 2013 nye regler 20. februar 2013 16:53 \ Leave a Comment \ by Martin Fra 2013 er det ikke længere muligt at opnå skattefradrag på indbetaling til en kapitalpension.

Regler for trailerkørekort 2013 – vi er altid opdaterede!

Efter de nye regler for trailerkørekort fra 2013 er det ret enkelt, hvornår det er påkrævet med trailerkørekortet frem for det almindelige B-kørekort. Du må køre med en anhænger på op til 750 kg i totalvægt, når du har et B-kørekort – hvis bilen vel at mærke kan trække det.

Nye regler fra nytår: Max. fem torsk om dagen

Nye regler fra nytår: Max. fem torsk om dagen Fra den 1. januar 2017 må du som lyst- eller fritidsfisker højst tage 5 torsk med i land om dagen – og i februar og marts kun 3 – når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø.

Sjomatnorge.no Nye regler om innleie fra 1. januar 2013

I tillegg er det innført regler som skal sikre at kravet om likebehandling etterleves, bl. a. regler om opplysningsplikt og solidaransvar. Reglene innføres med virkning fra den 1. januar 2013, med unntak av reglene om solidaransvar, som først trer i kraft fra sommeren 2013.

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen – PDF

3 Nye regler i 2013 Innføring av et likebehandlingsprinsipp Innleides adgang til felles goder og tjenester hos innleier Opplysningsplikt mellom innleier og utleier mht. vilkår Innføring av innsynsrett for arbeidstaker og tillitsvalgt hos innleier Innføring av solidaransvar for innleier (fra 1. juli 2013) Innleier skal informere innleid om

Nye regler om naturalytelser arbeidstakere mottar fra

Nye regler om naturalytelser arbeidstakere mottar fra tredjeparter fra 2019 30. august 2018 For å klargjøre og forenkle reglene om skatteplikt og rapporteringsforpliktelser for naturalytelser i arbeidsforhold ble det fremmet flere forslag om endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Rejse-håndtaske efter de nye regler fra Ryanair. | Sygal

Rejse-håndtaske efter de nye regler fra Ryanair. Update Se længere ned i indlægget hvor det nu er lykkedes mig at lægge link ind til mønsteret, så i kan printe det, i stedet for at tegne det op..