[PDF]

Opdræt og udsætning af fjervildt – materialeplatform.emu.dk

Giv dagligt tilskud af grovfoder fx roer, salat, æbler, gulerødder m.m. Det er vigtigt, at dette fordeles over hele volieren. Effekten af det daglige tilskud af forskellige former for fodertilskud gør, at man forlænger fuglenes føde-søgningsproces, så den mere ligner den naturlige fødesøgning.

Opdræt og udsætning af fjervildt – PDF – docplayer.dk

17 5.1 Hold af vildtfugle og udsætning Et opdræt af fjervildt med en årlig produktion på over 100 fugle eller 200 æg er en erhvervsmæssig landbrugsproduktion. Dermed er det en besætning, som kræver registrering i det Centrale Husdyrs Register (CHR).

Opdræt af fjervild ttil udsætning by Herregaardsjægeren

FJERVILDT. FOTO SUSANN E KAB. ELL FOTO COLOUR. BOX. Opdræt af fjervildt til udsætning. De etiske og dyrevelfærdsmæssige problemer, der har været påpeget i forbindelse med opdræt af

Opdræt og udsætning af fjervildt by Herregaardsjægeren – Issuu

5.1 Hold af vildtfugle og udsætning Et opdræt af fjervildt med en årlig produktion på over 100 fugle eller 200 æg er en erhvervsmæssig landbrugsproduktion.

AMU-kursusoversigt – Københavns Universitet

Jun 08, 2018 · Skovskolen udbyder arbejdsmarkedsuddannelser – AMU kurser – på områderne skovbrug og landskabsdrift. AMU-kurserne udbydes over hele landet.

[PDF]

FJERVILDT – infolink2003.elbo.dk

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt nr. 1496 af 10.12.15 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden – for opdræt af henholdsvis ræve, fjervildt, Fakultet, Københavns Universitet. For – fatter Kristian Stenkjær der året rundt, og samme infektionsmøn – ster kan gentage sig på samme sted og års –

[PDF]

Krav til ansvarshavende personer, registreringer og

udsætning af fjervildt opdræt af fjervildt > 100 fugle Den anvarlige for opdrættet skal have genneført kursus i opdræt KØBENHAVNS UNIVERSITET Rolighedsvej 23 1958 Frederiksberg C Tel. +45 35 33 15 00 [email protected] Registrering i CHR opnås ved kontakt til ”Det Centrale Husdyrregister”

Obligatoriske kurser – herregaardsjaegeren.dk

OPDRÆT AF FJERVILDT. Fokus på fuglevildtets biologi, indsamling og udrugning af æg og opdræt af fasan, agerhøne og gråand. Kursisten får indsigt i identifikation og forebyggelse af sygdomme samt den lovgivning, der vedrører opdræt og udsætning.

EfterUddannelse.dk

Opdræt af fjervildt AMU – Arbejdsmarkedsuddannelser Fokus på fuglevildtets biologi, indsamling og udrugning af æg og opdræt af fasan, agerhøne og gråand. Kursisten får indsigt i identifikation og forebyggelse af sygdomme samt den lovgivning, der vedrører opdræt og udsætning.

Verdens fødevareforsyning er mere end usikker – Københavns

Det samme er tilfældet med fangsten af fisk og opdræt af samme til havs og i ferskvand. Det betyder stigende priser på en lang række rå- og fødevarer, som ikke vil blive mindre fremover, hvis udviklingen fortsætter på samme måde. En hastesag som aldrig før. Professor dr. agro. John R. Porter fra Københavns Universitet, en af