Redskaber målrettet SSP-samarbejdet — Socialstyrelsen

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet Publikationen indeholder redskaber målrettet det forebyggende arbejde i SSP-regi, som kan anvendes til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn …

[PDF]

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet – Socialstyrelsen

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet – Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Author: Socialstyrelsen Subject: Dette hæfte henvender sig til dig, som arbejder som SSP-konsulent, medarbejder på det kriminalpræventive område i en kommune eller lignende.

[PDF]

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet – Socialstyrelsen

Socialstyrelsen Subject Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis er i overensstemmelse med de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling, og hvilke dele af den praksis, I med fordel kan kvalitetsudvikle.

[PDF]

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet – socialstyrelsen.dk

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Indledning . Dette hæfte henvender sig til dig, som arbejder som SSP-konsulent, medarbejder på det kriminalpræven-tive område i en kommune eller lignende. I arbejdet med børn og unge er det vigtigt at være opmærksom på at skabe gode rammer for børnene . …

Redskaber målrettet det boligsociale – Socialstyrelsen

en beskrivelse af de to redskaber, anbefalinger til, hvordan redskaberne kan anven­des og hvilke overvejelser, du kan gøre, hvis du gerne vil bruge dem i dit boligområde. Hæftet er ét ud af tre hæfter. De øvrige to hæfter er målrettet hhv. SSP-samarbejdet og skoleområdet.

Redskaber til systematisk kortlægning – Socialstyrelsen

Hent hæftet med redskaber målrettet SSP-samarbejdet her eller hent dem separat herunder. Risikoprofil – Risikoskala til SSP (pdf). Relationsprofil – enkel version (wordskabelon).

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk

1 Redskaber målrettet SSP-samarbejdet Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn 2 Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Forfatter: Socialstyrelsen Udgivet februar 2017 Layout: 4PLUS4 Download på Der kan frit citeres fra publikationen med angivelse af kilde.

Redskaber målrettet skoleområdet. Systematisk kortlægning

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37