Statens Kunstfonds Årsberetning 2010 by Slots- og

Vi fik i 2010 mulighed for at stille forslag om en film- og scenekunstner til Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, og vi valgte at foreslå filmmand mm. Erik Clausen – et forslag, der til vores

Statens Kunstfonds Årsberetning 2009 by Slots- og

UDDELINGER – KUNSTHÅNDVÆRK- OG DESIGNUDVALGET Statens Kunstfonds Kunsthåndværk- og Designudvalg har i 2009 modtaget i alt 509 ansøgninger.

Residency – Statens Kunstfonds aftaler: Slots- og

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Varetager administrationen af den lovgivning, der er henlagt til os.

Årsberetninger Statens Kunstfond – arkiv: Kunst.dk

Statens Kunstfonds årsberetninger giver overblik over fondens tildelinger af støtte, og giver et indblik i mange af de overvejelser, der har været i det forløbne år i udvalgene og i bestyrelsen.

love big heart Statens Kunstfonds Smykkesamling udstilles

Der er løbende en stor international efterspørgsel efter at udstille Statens Kunstfonds Smykkesamling, og samlingen har tidligere været udstillet i lande som Mexico (2008), Island (2008) og Ungarn (2010). Udstillingerne i Seoul og Beijing. Andre services fra Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt os: Kunst.dk – Kunst.dk information fra Statens

Find kontaktoplysninger for Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen. Kunst.dk er en fælles web for Statens Kunstfond. Kunststøtte er i fokus. Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen sender og modtager dokumenter i PDF-format, Word 2010 …

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent: Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach.

Egnsteatre: Kulturministeriet – kum.dk

Kommuner og teatre indgår fireårige egnsteateraftaler, som godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene.

Slks.dk Forside: Slots- og Kulturstyrelsen – Samesites

Basicly, DNS (Domain Name System) is a system that converts human-readable website names into computer-readable numeric IP addresses. Example, A record indicates you which ip address will resolve when you access to slks.dk on the browser.

Statens Tilskudspuljer – Forside

Statens-tilskudspuljer.dk er en offentlig tilgængelig og samlet indgang til statens tilskudspuljer. Det er her myndighederne offentliggør og annoncerer statslige tilskudspuljer, og hvor tilskudsansøgere og andre interesserede på ét sted og på tværs af forskellige myndigheds- og faggrænser kan orientere sig om eksisterende støttemuligheder blandt statslige tilskudspuljer.