CPR-nr. — Den Danske Ordbog – ordnet.dk

Ordbog over det danske Sprog cpr-nr. – intet præcist match (søg alligevel) Teksteksempler cpr-nr. Naboord cpr-nr.

Den Danske Ordbog | Gyldendal – Den Store Danske

Den Danske Ordbog, DDO, ordbog i seks bind over moderne dansk. Værket, der udkom i bogform 2003-05, blev udarbejdet på videnskabelig grund af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og finansieret af Carlsbergfondet og staten.

Den Danske Ordbog | Rudersdal Bibliotekerne – rudbib.dk

Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag. Den giver besked om ordenes stavning , bøjning , udtale , oprindelse , betydning og brug . Ordbogen er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus og opdateres løbende.

Ordbogen.com – Danmarks største online ordbog.

Du kan for eksempel få hjælp, når du skal rime, forstå kemiske formler, udarbejde internationale regnskaber, forstå musikbegreber eller købe hus på den franske riviera og meget meget mere! Se flere af vores specialordbøger her .

Den Danske Ordbog | Albertslund Bibliotek

Denne ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra cirka 1955 til i dag. Ordbogen giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Ordbog over det danske Sprog (ODS) er en historisk ordbog, der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950.

Sprog & ordbøger | Rudersdal Bibliotekerne

Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag.

DDO (Den Danske Ordbog) – ordbogen.com

Den Danske Ordbog er en ordbog over det moderne danske sprog. Den har været tilgængelig som netordbog siden 2009 på sitet ordnet.dk, men findes også som en papirordbog i …

Find Den Danske Ordbog i Sprog og ordbøger – dba.dk

Digital dansk fremmed ordbog, Politikens Røde, Fremmedordbog på cd-rom Cd-rommen indeholder den største danske fremmedordbog med 50.000 opslagsord og 68.000 udtryk og vendinger. Det centrale indhold er gode, forståelige forklaringer af, hvad ord med udenlandsk oprindelse betyder på dansk.

nummer — sproget.dk

BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning. Nummer, et ell. (nu kun dial.) en (Moth.

Søg i ordbogen | Den Danske Online Ordbog er en gratis

Den Danske Online Ordbog er en gratis dansk netordbog med fonetisk søgning